-->

Δύσκολε μου χαρακτήρα - Βασίλης Καρράς

Δύσκολε μου χαρακτήρα

πάλι λάθος δρόμο πήρα

τι τα θέλω και σε ακούω έφυγε και αυτή

ότι μ' αγαπάει το χάνω

λες και επίτηδες το κάνω

λες και βλέπω την αγάπη σαν μια απειλή