-->

Τόσο ελεύθερη είναι η καθημερινότητα που ζούμε

Ένα μικρό animation που δείχνει με έναν διαφορετικό τρόπο το πόσο ελεύθερη είναι καθημερινότητα των ανθρώπων στη σημερινή κοινωνία.