-->

Φάρσα που στήνεται πάνω σε κρεβάτι κουκέτα

Τρύπιο κρεβάτι κουκέτας.