-->

Ήρθε η νέα Ferrari 458

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές της η Ferrari 458 σχεδιάστηκε για να παρέχει μια συγκλονιστική εμπειρία σε οδηγούς που δεν είναι επαγγελματίες.