Φέρ' την εδώ - Σταμάτης Γονίδης & Nivo

Φέρ' την εδώ

φίλε πονάω

για 'κείνη αναπνέω

υπάρχω και ζω

Ξέμεινα εδώ

βενζίνη δεν έχω

μπροστά μου δεν βλέπω

την αγαπώ

.