-->

Πόσο πρακτική μπορεί να γίνει η γενειάδα ενός άντρα

Η πιο αηδιαστική χρήση μιας γενειάδας.