Τι παθαίνει μια γυναίκα όταν προσπαθήσει να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι

Πέφτει κάτω και χτυπάει άσχημα.