-->

Κατεδαφίζεται - Βασίλης Καρράς

Μια αγάπη κατεδαφίζεται

και ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό

χωρίζουμε και γκρεμίζεται

μισή ζωή σε ένα λεπτό