Κάτι παραπάνω - Βασίλης Καρράς

Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω

ότι είχα να δώσω το έχεις ήδη πάρει.