-->

Πως αντιδρά ένα κατσικάκι όταν δει τον εαυτό του στον καθρέπτη

Το κατσικάκι άρχισε να επιτίθεται στον καθρέπτη νομίζοντας πως βλέπει κάποιο άλλο.