Κοπέλα γράφει με απίστευτη ταχύτητα γραπτά μηνύματα στο κινητό

Άραγε πόσες ώρες πάνω από το κινητό και πόσα γραπτά μηνύματα χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτή η ταχύτητα εγγραφής..