Μαθηματικά - Κώστας Μαρτάκης

Η αγάπη τελικά είναι μαθηματικά

ένα και ένα κάνουν δύο

ή αλλάζεις ή αντίο.