Η μεγαλύτερη οικογένειεα στον κόσμο: 181 άτομα κάτω από την ίδια στέγη

Στην Ινδία μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες στον κόσμο, η οποία αποτελείται από 181 άτομα.