Να γιατί δεν πρέπει να βιντεοσκοπείς και να οδηγείς συγχρόνως

Ήθελε να αποθανατήσει τη στιγμή και έπεσε πάνω στα δέντρα.