Παρακμή - Βασίλης Καρράς

Της παρακμής θέλω να νιώσω την οσμή