-->

Ερευνητικό πλοίο 700 τόνων βυθίζεται κάθετα στον ωκεανό

Το πλοίο έχει σχεδιαστεί για να μελετά το ύψος των κυμάτων, τα ακουστικά σήματα, την θερμοκρασία του νερού, την πυκνότητα, καθώς και τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων.