Πρωταθλητής Bodybuilder vs πρωταθλητής Bradefer

Σε αυτό το βίντεο απλά επιβεβαιώνεται πως στο άθλημα του bradefer η τεχνική παίζει πολύ πιο σπουδαίο ρόλο από τη δύναμη.