Πρωτότυπο κόλπο με νομίσματα

Μερικά πρωτότυπα κόλπα με νομίσματα που μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση μαγνήτη.