Πρόβατο εκπαιδεύει ταύρο πως να δίνει κουτουλιές

Ο ταύρος όμως καθόταν ατάραχος, χωρίς διάθεση να κινηθεί.