Πυγμάχος προκαλεί τον αντίπαλο να τον χτυπήσει

Τελικά το αίτημα του έγινε αποδεχτό από τον αντίπαλο..