Ελεύθερος σκοπευτής με βουρτσάκια τουαλέτας

Όταν τα βουρτσάκια τουαλέτας μετατρέπονται σε φονικές βολές ελεύθερου σκοπευτή.