-->

Στην άδεια σου καρέκλα - Καίτη Γαρμπή

Στην άδεια σου καρέκλα

περνάω την ζωή μου

εκεί με ταξιδεύεις,

με παιδεύεις,

ζεις μαζί μου.