-->

Στρατιώτες σε παράταξη που τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη

Η καλύτερη εκτέλεση άσκησης ετοιμότητας..