-->

Η συσκευή που δημιουργεί ολογράμματα

Η συσκευή λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια επιφάνεια καθρέφτη στο εσωτερικό της. Όταν τοποθετείτε ένα αντικείμενο μέσα στη συσκευή δημιουργείται μια διπλή αντανάκλαση του αντικειμένου φτιάχνοντας το ολόγραμμα του στην κορυφή.