-->

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή πάνω στη γη

Επιστήμονες από το ερευνητικό κέντρο από το British Antarctic Survey πιστεύουν ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με την οποία μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή είναι -20° C .