-->

Μια εξαιρετικά χαμηλή πτήση με Wingsuit

Extreme wingsuit περνώντας οριακά από βουνοπλαγιές.