Πως τα βλέπουν τα χρώματα οι άντρες και πως οι γυναίκες

Οι γυναίκες έχουν όνομα για κάθε απόχρωση χρώματος, ενώ οι άντρες ξέρουν τα βασικά χρώματα.