-->

Ο αέρας που εισπνέουμε προκαλεί καρκίνο

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας προκαλείται κυρίως από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, την παραγωγή ενέργειας, τις βιομηχανικές ή αγροτικές εκπομπές και την οικιακή θέρμανση και μαγειρική.

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ένα σημαντικό συστατικό στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, που βλάπτει την υγεία και μαυρίζει τα κτίρια. Τα σωματίδια αυτά είναι τόσο μικρά που εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της αναπνευστικής οδού και εισχωρήσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτά τα σωματίδια προέρχονται από την καύση ξύλου και ντίζελ, καθώς επίσης και από τις εκπομπές των εργοστασίων.