Η πιο αστεία άκυρη εκκίνηση στον στοίβο που έχετε δει

Ο αθλητής έκανε άκυρη εκκίνηση κάνοντας κατακόρυφο και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί έσκασε στα γέλια.