Απλή μετάβαση - Πάνος Κιάμος

Απλή μετάβαση ή με επιστροφή

Ρωτάει πίσω απ' τον γκισέ μία φωνή

Απλή μετάβαση απαντάω και κοιτάς

Ποτέ δεν έχει επιστροφή αν αγαπάς