-->

Έκανε Base Jump από γέφυρα και προσγειώθηκε σε κινούμενη βάρκα

Το άλμα έγινε από γέφυρα ύψους 148 μέτρων.