Δε γνωρίζω - Πάνος Κιάμος

Δε γνωρίζω, δεν ορίζω ούτε τ' άσπρο, ούτε το γκρίζο

Τί θα γίνει σ' ένα χρόνο, τί χρωστάω, τί πληρώνω

Κι αν μηνύματα σου γράφω με τα δάχτυλα της λύπης

Ένα ξέρω κι υπογράφω πως μου λείπεις, πως μου λείπεις...