Δύσκολα βράδια - Πάνος Κιάμος

Δύσκολα τα βράδια της σιωπής

Δύσκολα στο λέω και θα το δεις

Όταν βρεθείς σε χέρια ξένα