Επική μάχη μεταξύ δυο γατών

Και που νόμιζες ότι θα σταματήσουν έκαναν μία παύση και ξανασυνέχιζαν.