-->

Η επιρροή ενός σεισμού σε μια πισίνα

Με τις δονήσεις η στάθμη του νερού ανεβαίνει και πλημμυρίζει τον περιβάλλοντα χώρο.