-->

Ένας υπερβολικά ευαίσθητος αερόσακος

Ένα όχι και τόσο καλά καλλυμένο φρεάτιο αποχέτευσης στάθηκε ικανό να ανοίξει ο αερόσακος