-->

Φωτιά - Αντύπας

Φωτιά θα βάλω απόψε

όλα να τα κάψω

και τη μορφή του κόσμου

αυτού να την αλλάξω