Γάτα ικανή να κατατρομάξει ένα σκύλο

Όπου φύγει, φύγει...