Γκρέιντερ περνάει από γέφυρα θανάτου

Θαρραλέος οδηγός γκρειντερ περνάει το βαρύ όχημα πάνω από ετοιμόρροπη γέφυρα..