-->

Θαραλλέα γυναίκα οδηγός που τίποτα δεν είναι ικανό να την σταματήσει

Ακόμα και όταν έφτασε μέχρι το στόμα στις λάσπες, συνέχισε να οδηγά.