-->

Καγκουρό ακινητοποιεί άλλο καγκουρό κάνοντας του κεφαλοκλείδωμα

Καγκουρό παλεύουν μεταξύ τους σαν να είναι άνθρωποι.. το ένα μάλιστα καταφέρνει να κάνει μέχρι και κεφαλοκλείδωμα.