-->

Καθηγητής πλακώνει τους μαθητές του στο ξύλο με μια σανίδα

Αυτό θα πει να είσαι ο φόβος και ο τρόμος των μαθητών.