-->

Πως κατεβάζουμε εύκολα τα κεραμύδια από την ταράτσα

Όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, το στρώμα είναι και αυτό μια λύση.