Πως γίνονται οι κηδείες στην Ταϊβάν

Μουσική που και νεκρούς ανασταίνει.