Τι διαφορά έχουν οι λακκούβες της Ελλάδας με τις λακκούβες του Καναδά

Ενώ στον Καναδά χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκόλλητα στο δρόμο για να ελαττώσουν την ταχύτητα οι οδηγοί... στην Ελλάδα ήδη βγήκαν οι 3D εκδόσεις.