-->

Πως αντιδρά ένας μαγνήτης όταν περνά μέσα από παχύ χάλκινο σωλήνα

Μαγνήτης ενάντια σε χαλκό.