-->

Μαϊμού κάνει ακροβατικά κόλπα για να βλέπει τον εαυτό της στον καθρέπτη

Η μαϊμού εξοικιωμένη με τον καθρέπτη κάνει ακροβατικά κόλπα για να βλέπει τον εαυτό της.