Χρύσπα - Με σκοτώνει

Με σκοτώνει που δεν είσαι εδώ

που δεν έρχεσαι τόσο καιρό

τη ψυχή μου με σιωπές πολεμάς

πως περνάω ποτέ δε ρωτάς..