-->

Πως γίνoνται οι μεταφορές σπιτιών στην Πολωνία

Μεταφέρουν τα σπίτια έχοντας έναν άνθρωπο στην οροφή τους.