Πόσο επικίνδυνο είναι να κοιμηθείς μέσα στο μετρό

Τον νεαρό τον πήρε ο ύπνος μέσα στο μετρό στηριζόμενος πάνω στην πόρτα. Έτσι όταν άνοιξε η πόρτα ξύπνησε απότομα.